Personal från Jordbruksverket, Länsstyrelsen Östergötland och Statens veterinärmedicinska anstalt arbetar med mjältbrandsfallen. Man har spärrat av de smittade betesmarkerna på Omberg samt de områden på gårdarna som utsatts för smitta. Vandrare och andra besökare ska hålla sig utanför de spärrade områdena för att minimera smittrisken och för att inte störa saneringsarbetet.

De personer som kan ha kommit i kontakt med de smittade djuren ­­­får förebyggande behandling av smittskyddsläkare. För att hindra eventuell smittspridning blir nötkreatur på de drabbade gårdarna också vaccinerade mot mjältbrand. Var smittan kommer ifrån vet man dock inte i dagsläget.

Mjältbrand är framförallt en sjukdom som drabbar idisslare men det är också en zoonos, det vill säga en sjukdom som smittar mellan djur och människa. Det senast kända fallet hos människa i Sverige inträffade 1965.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och samråder kontinuerligt med övriga berörda myndigheter.

Mer info hos Jordbruksverket (länk borttagen 2019-11-18

Kategori: Nyhet