De aktuella områdena är fortsatt avspärrade. Smittoutredningen fortsätter likaså men risken för utomstående att smittas i det aktuella området finns i princip endast vid närkontakt med insjuknade djur. Allmänheten uppmanas att följa utfärdade råd och ta del av den information med kartor och annat som finns på anslagstavlor och på myndigheternas hemsidor.

Det är också helt ofarligt att äta kött och andra livsmedel som produceras i området.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen i nära samverkan med övriga berörda myndigheter.

Mer info

Utförligare information hos Jordbruksverket

Sjukdomsinformation mjältbrand

Kategori: Nyhet