Klimatförändringar gör att vi i framtiden får räkna med både en högre medeltemperatur och fler värmeböljor, även i Sverige. För att stärka beredskapen inför värmeböljor genomför Folkhälsomyndigheten och Uppsala kommun under sommaren ett pilotförsök som sedan ska utvärderas. Syftet är att testa en larmkedja som ska öka handlingsberedskapen och sprida kunskap i vård och omsorg om åtgärder som kan minska ohälsa och dödsfall orsakad av värme. I försöket ingår också enkla råd till riskgrupper och anhöriga som bland andra hemtjänstpersonal kommer att sprida.

Det är främst personer inom vissa riskgrupper som löper högre risk att drabbas av ohälsa vid längre perioder av höga temperaturer. Riskgrupperna är:

  • äldre
  • kroniskt sjuka med exempelvis hjärtkärlsjukdom, lung- och njursjukdom, demens, diabetes och allvarlig psykisk sjukdom
  • personer med vissa typer av psykiska och fysiska funktionsnedsättningar
  • små barn och gravida

– Det är stor skillnad mellan att njuta av värme när man själv kan välja att lägga sig i skuggan eller ta ett dopp, och att vara beroende av andra för att få svalka. Vårt projekt handlar om att förbättra för dem som själva har svårt att förflytta sig eller känna av varningssignalerna, säger Elin Andersson, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Pilotförsöket utvärderas under hösten för att bli till en färdig nationell vägledning för beredskap vid värmebölja till sommaren 2017.

Projektet Att stärka förmågan att hantera negativa hälsoeffekter av höga temperaturer finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Läs mer

Mer information om pilotförsöket och de råd och åtgärder för personal i vård och omsorg samt riskgrupperna [Länk borttagen 2017-05-02]

Kategori: Nyhet