Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika:

  • Akrylfentanyl som är en syntetisk opioid. (Fentanyl och varianter av den som är oreglerade säljs via internet i form av nässprejer, pulver och tabletter med okontrollerat innehåll. Substanserna orsakar många allvarliga förgiftningar och dödsfall i världen.)
  • 4-fluorometylfenidat (4F-MPH) och 4-metylmetylfenidat som är relaterade till metylfenidat.
  • Desoxi-D2PM som är relaterad till narkotikareglerade desoxipipradol (2-DPMP) och pipradol som är internationellt reglerad enligt 1971 års psykotropkonvention.
  • 2C-P som tillhör typen hallucinogena substanser.
  • Adinazolam, kloniprazepam och zapizolam som är bensodiazepiner

Följande ämnen föreslås klassificeras som hälsofarlig vara:

  • LTI-701, CRA-13, EG-2201, MMB-CHMICA (AMB-CHMICA) som är syntetiska cannabinoider
  • 2C-H som tillhör typen hallucinogena substanser
  • Etylnaftidat (HDEP-28) som tillhör gruppen piperidiner och är strukturellt relaterad till metylnaftidat (HDMP-28)
  • TH-PVP, 4Cl-alfa-PVP, 4Br-alfa-PVP, 4-MeO-alfa-PVP, 4F-alfa-PBP, 4-MeO-alfa-PBP, 4-MeO-alfa-PEP, 4F-alfa-PHP, 4-metylbufedron (4-Me-MABP), 4-metylpentedron, N-isopropylnorpentedron (NiPP), 4F-N-isopropylnorpentedron, 4F-pentedron, N-etylnorpentedron, N-etylnorhexedron, efylon och 4-kloroetkatinon (4-CEC) som är syntetiska katinoner

Syntetiska cannabinoider och katinoner är till antalet de två största huvudgrupperna av nya psykoaktiva substanser som rapporterats till EU:s system för tidig varning och övervakas av EU:s narkotikabyrå (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar besluten om hur substanserna ska regleras.

Kategori: Nyhet