• Fortsatt god effekt av barnvaccinationsprogrammet

    Publicerat | Pressmeddelande

    Över 97 procent av 2-åringarna är vaccinerade mot de sjukdomar som ingår i barnvaccinationsprogrammet. Tack vare den fortsatt höga vaccinationstäckningen i Sverige är de flesta sjukdomarna under god…