I fjol rapporterades totalt 450 fall av hivinfektion i Sverige, visar Folkhälsomyndighetens senaste årsrapport. Det är strax under årsgenomsnittet på 455 fall under den senaste femårsperioden. Av de rapporterade fallen är cirka 80 procent utlandsfödda personer och en stor del har fått hivinfektionen före ankomsten till Sverige.

En stor andel av dem som diagnosticeras med hiv i Sverige får effektiv vård och behandling som sänker virusnivåerna till nära noll. Det är angeläget att nå dem som bär på infektionen utan att känna till det. För att öka människors medvetenhet om sin hivstatus är det därför fortsatt viktigt att det finns lättillgänglig hivtestning och rådgivning av hög kvalitet. Speciellt viktigt är att erbjudande om testning även når personer som nyligen kommit till Sverige i samband med hälsoundersökningar

För att nå personer som injicerar droger med prevention är lågtröskelmottagningar med möjlighet till sprututbyte en viktig insats som nu finns på sju ställen i landet.

Läs mer

Hiv och aids i Sverige 2015

Kategori: Nyhet