Beslut för en mer jämlik folkhälsa i världen

Publicerat

Den 23-28 maj höll WHO:s högsta beslutande organ, Världshälsoförsamlingen, sitt årliga möte i Genève. Representanter från Regeringskansliet, UD och flera myndigheter, däribland Folkhälsomyndigheten, ingick i delegationen.

Mötet resulterade bland annat i följande beslut:

  • Medlemsländerna rekommenderas att fortsätta arbetet mot icke smittsamma sjukdomar i enlighet med tidigare överenskommelser. Det kan handla om att utveckla den nationella uppföljningen och bevakningen av dessa sjukdomar och deras bestämningsfaktorer. Arbetet ska utgå från beslutade indikatorer och återrapporteras till FN:s generalförsamling 2018.
  • En strategi och tillhörande handlingsplan för ett hälsosamt åldrande antogs där bl.a. behovet av fler hälsofrämjande miljöer lyfts fram och ett aktivt åtagande från medlemsländerna.
  • Medlemsländerna uppmanas att ta fram konkreta policys och ekonomiska åtaganden för förbättrade matvanor i befolkningen.
  • En vägledning till hur medlemsländer kan avveckla olämplig marknadsföring av livsmedel för spädbarn och att främja amning.

Läs mer på WHO:s webbplats

Kategori: Nyhet

Presstjänst

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan