Resolutionen har titeln "On the Fast-Track to accelerate the fight against HIV and to End the AIDS Epidemic by 2030". Målet är att resolutionen, i samverkan med FN:s Agenda 2030-arbete, ska stärka preventionen globalt och minska överföring av hiv. Genom att även öka tillgång till behandling, vård och stöd till de som lever med hiv ges förutsättningar för att inte utveckla aids.

- Resultatet av mötet innebär att alla länder som ställt sig bakom resolutionen ska arbeta för att nå målet, att arbeta förebyggande för att minska överföring av hiv och att öka möjligheterna för människor som lever med hiv att leva ett långt liv. Det är en mänsklig rättighet att nå en så god hälsa som är möjligt, säger Louise Mannheimer, chef för enheten för hälsa och sexualitet vid Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) företrädde Sverige och höll ett anförande i vilket han pekade på de nationella och internationella utmaningarna i hiv/aids-frågan.

Kategori: Nyhet