Vid ett seminarium på onsdag under Almedalsveckan i Visby presenteras två projekt med särskilt fokus på skolans roll för att uppmärksamma och ge stöd till barn som har föräldrar med exempelvis missbruksproblem eller psykisk ohälsa, eller barn från hem där det förekommer våld.

Medverkande:
Elisabet Olofsson, utredare, Folkhälsomyndigheten
Annika Nordström, forskningsledare, FoU Välfärd Region Västerbotten
Anette Bolin, lektor i socialt arbete, Högskolan Väst

Tid och plats:
Onsdagen den 6 juli kl. 12.00–13.00
Barnrättstorget, St Hansgatan, 21, Gotlands konstmuseum, plan 2

Här hittar du Folkhälsomyndigheten rapport: Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld

Läs mer

Kategori: Nyhet