BarnvaccineringsprogrammetMålet med barnvaccinationsprogrammet är att förbättra folkhälsan genom att erbjuda ett gott skydd mot allvarliga sjukdomar och att förebygga smittspridning i befolkningen. Folkhälsomyndigheten har i samverkan med Läkemedelsverket sammanställt en rapport med information om vaccinationstäckning, sjukdomsuppföljning, mikrobiologisk övervakning och säkerhetsuppföljning för 2015.

I fjol rapporterades inga fall av stelkramp eller röda hund och bara ett fall av Hib bland barn under 5 år. Förekomsten av kikhosta minskade jämfört med 2014 men låg ändå på en högre nivå än under perioden 2009–2013. Totalt vårdades 45 barn på sjukhus för kikhosta och ett barn avled.

För invasiv pneumokocksjukdom rapporterades den lägsta förekomsten bland barn under 2 år sedan vaccinet introducerades 2009.

Årsrapporten visar att vaccinationstäckningen fortsätter att vara hög. Över 97 procent av 2-åringarna var fullvaccinerade i fjol enligt det schema som gäller för dem.

– Det är glädjande att så många väljer att vaccinera sina barn. Det ger barnen gott skydd mot en rad allvarliga sjukdomar och det ger oss möjlighet att hålla sjukdomarna under kontroll i Sverige, säger Tiia Lepp, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Andelen flickor som är vaccinerade mot HPV ligger kvar på minst 80 procent.

Läkemedelsverket har följt upp alla inrapporterade biverkningar under 2015. Genomgången visar att vaccinerna är säkra. De vanligaste inrapporterade biverkningarna var feber samt lokal svullnad och smärta på injektionsstället.

Fakta barnvaccinationsprogrammet

Den allmänna delen av vaccinationsprogrammet i Sverige omfattar skydd mot tio sjukdomar:

  • Difteri
  • Stelkramp
  • Kikhosta
  • Polio
  • Allvarlig sjukdom av Haemofilus influenzae (Hib)
  • Allvarlig sjukdom av pneumokocker
  • Mässling
  • Röda hund
  • Påssjuka
  • Infektion med HPV (flickor)

Barn i definierade riskgrupper erbjuds även vaccination mot tuberkulos, hepatit B, influensa och pneumokocker inom det riktade vaccinationsprogrammet

Läs mer

Årsrapporten Barnvaccinationsprogrammet 2015

Pressmeddelande från Läkemedelsverket: "Fortsatt hög vaccinationstäckning"

Information om det allmänna barnvaccinationsprogrammet

Informationsmaterial om vaccinationer

Kategori: Pressmeddelande