Klamydia

Under 2015 anmäldes 37 819 fall, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2014. Fallen är liksom tidigare framför allt koncentrerade till personer under 30 år. 57 procent av fallen var kvinnor, 43 procent män. Klamydia har ökat signifikant över de 15 senaste åren och är landets i särklass vanligaste sexuellt överförbara bakteriella infektion, men sedan 2009 kan man nu se en stabilisering.

Detaljerad statistik om klamydia hittar du här

Gonorré

Under 2015 anmäldes 1 677 fall av gonorré, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med 2014. Provtagningen ökade samtidigt med 36 procent. Ökningen av rapporterade fall skedde framförallt bland män som har sex med män, som löper större risk smittas av gonorré och andra sexuellt överförbara infektioner och som stod för 853 av fallen. Adekvat provtagning för gonorré är mycket viktig eftersom man kan vara smittad utan att ha symtom och infektionen kan finnas i såväl urinrör som svalg och ändtarm.

Detaljerad statistik om gonorré hittar du här

Syfilis

Under 2015 rapporterades 330 fall, en ökning med 35 procent jämfört med 2014. Sjukdomen är fortsatt mycket vanligare bland män än bland kvinnor, framför allt eftersom infektionen är mer förekommande bland män som har sex med män jämfört med övriga befolkningen. Under de senaste tio åren ses stora variationer i antalet rapporterade fall per år, men trenden över tid har varit uppåtgående sedan år 2000.

Detaljerad statistik om syfilis hittar du här

Kategori: Nyhet