Transpersoners beskrivningar och upplevelser av sexuell hälsa präglas av känslor av oro, otrygghet och rädsla i sexuella sammanhang, normer och normativa förväntningar från omgivningen, problematik kring kroppar i förändring samt brist på respekt i både informella och formella relationer.

Respekt är centralt för upplevelsen av god sexuell hälsa – respekt för sig själv, sin kropp och sina känslor, respekt från andra i intima relationer och respekt i relationer med personal inom hälso- och sjukvården. En ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar dock att transpersoners upplevelser av sexuell hälsa till stor del präglas av upplevd brist på respekt och bristande bemötande generellt av yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Tillgång till önskad vård och förebyggande insatser kring sexuell hälsa upplevs också som låg.

– Personer som i sin yrkesroll möter transpersoner behöver bättre kunskap om deras livssituation och upplevelser av sexuell hälsa. Genom ökad förståelse kan diskrimineringen av transpersoner minska och möjligheterna till likabehandling öka, säger utredaren Charlotte Deogan vid Folkhälsomyndigheten.

Rapporten Rätten till hälsa – hur normer och strukturer inverkar på transpersoners upplevelser av sexuell hälsa innehåller transpersoners egna beskrivningar och utsagor kring möjligheter och hinder till sexuell hälsa samt berör sexuellt risktagande och erfarenheter av möten med personal inom hälso- och sjukvården. Rapporten bygger på en kvalitativ intervjustudie som genomfördes bland svenska transpersoner under 2015.

Kategori: Nyhet