Nya faktablad om folkhälsan – kommun för kommun

Publicerat

Folkhälsomyndighetens faktablad över folkhälsan i landets samtliga kommuner är nu uppdaterade och finns tillgängliga på webbplatsen.

Faktabladen innehåller information om utvalda folkhälsorelaterade indikatorer och ger en lättillgänglig lägesöversikt över läget i varje kommun i landet. Ekonomiska och sociala förutsättningar, barns och ungas uppväxtvillkor och skydd mot smittspridning är några av de områden som faktabladen innehåller statistik över.

Nu finns också ett nytt interaktivt verktyg, Folkhälsostudio, som ger möjlighet att skapa egna animerade diagram och kartor. Folkhälsostudio innehåller statistik över såväl faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande som statistik över hälsoutfall. Här kan man bland annat göra egna diagram och kartor som visar utveckling över tid med rörlig grafik.

Statistiken och faktabladen vänder sig bland annat till beslutsfattare, förtroendevalda och personer som jobbar med folkhälsa inom kommuner och landsting.

Här hittar du Folkhälsodatas faktablad

Här hittar du FolkhälsoStudio

Här hittar du databasen Folkhälsodata

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan