Minskande spelproblem

Andelen med problemspelande i befolkningen uppskattas i Swelogs till 1,7 %, varav en fjärdedel har så pass allvarliga problem att de skulle behöva stöd och behandling. Antalet personer med så allvarliga problem har ökat från ungefär 24 000 till 31 000 personer sedan 2008.

Däremot minskar problemspelarna totalt sett eftersom andelen med mindre allvarliga spelproblem sjunker. Minskningen är tydlig i alla åldersgrupper bland både män och kvinnor - med några undantag. Bland kvinnor mellan 45 och 64 år ökar problemspelandet. När det gäller män var det tidigare gruppen mellan 18 och 24 år som hade den största andelen problemspelande. Där minskar det nu, medan andelen stiger bland männen 25-44 år.

- Vi kan se att den breda allmänheten har nåtts av förebyggande åtgärder, men insatserna minskar inte de allvarliga spelproblemen, säger Marie Risbeck, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Lägre andel av befolkningen spelar

Swelogs visar också att andelen som alls spelat om pengar det senaste året minskat jämfört med för sju år sedan - knappt 60 procent jämfört med ungefär 70 procent. Andelen som spelar varje månad har minskat från 44 till 27 procent. Däremot har andelen som spelat om pengar via internet ökat från 9 till 18 procent och omsättningen på spelmarknaden har inte minskat sedan 2008.

- Spelproblem har minskat totalt sett, men det finns grupper där det ökat och i vissa typer av spel som är förknippade med spelproblem ökar spelandet. Den numera generella 18-årsgränsen för i stort sett allt spelande verkar också ha fungerat, säger Ulla Romild, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Bland de minderåriga är det en mycket tydlig minskning, såväl i andelen som spelar som spelproblem.

Om undersökningen

Resultaten bygger på intervjuer med 9 420 personer i åldrarna 16-84 år och jämförs med undersökningen 2008 då 8 165 personer intervjuades. Båda undersökningarna ingår i Swelogs, Swedish Longitudinal Gambling Study, som genomförs av Folkhälsomyndigheten. Statistiska Centralbyrån har genomfört datainsamlingen. Svarsfrekvensen var 52 procent i den nya undersökningen som genomfördes från hösten 2015 till april 2016.

Läs mer om Swelogs här

Kategori: Nyhet