Merparten av fallen har rapporterats hos barn yngre än 11 år och de flesta har tillfrisknat. I 14 procent av fallen har intensivvård krävts.

Europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC) har publicerat en riskbedömning om utbrottet. Där framgår att utbrottet är begränsat till Katalonien och att det nu tycks avklinga. Spridning till andra länder är inte är uteslutet, men väldigt sällsynt vid denna typ av utbrott.

Outbreak of enterovirus A71 with severe neurological symptoms among children in Catalonia, Spain

Oftast lindriga symtom

Enterovirus ger vanligen en mild infektion, ibland helt utan symtom. Majoriteten av de som har symtom får dessa från de övre luftvägarna. Vissa enterovirus kan orsaka ögoninflammation, små blåsor i handflator, fotsulor och mun (höstblåsor eller hand-, fot- och munsjuka) och i ovanliga fall allvarligare symtom så som hjärnhinneinflammation och hjärninflammation.

Hygien stoppar utbrott

Enterovirus A71 kan orsaka hand-, fot- och munsjuka där vissa smittade kan få svår sjukdom. Det finns flera rapporter om stora utbrott orsakade av enterovirus A71. Det finns inget vaccin och specifik behandling saknas. Rapporterade utbrott har motverkats genom hygienåtgärder.

Det är främst molekylärbiologisk diagnostik som används för påvisning av enterovirus.
Vid fall av enterovirusorsakad hjärnhinneinflammation i Sverige ska avföringsprov och likvorprov skickas till Folkhälsomyndigheten för typning. Analys av avföringsprov har den högsta känsligheten för påvisning av enterovirus. Detta bidrar samtidigt till att upprätthålla det nationella övervakningsprogrammet för polio.

Analys av prover

I Sverige är virusorsakad hjärnhinneinflammation en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Folkhälsomyndigheten erhåller likvor och avföringsprover från patienter med enterovirusorsakad hjärnhinneinflammation och utför molekylär typning och virusisolering.

Folkhälsomyndigheten har inte på flera år påvisat enterovirus A71, se årsrapporter här. Varje sommar och höst brukar antalet fall av enterovirusorsakad hjärnhinneinflammation öka, men ännu kan inte någon ökning påvisas och vi har inte haft några fall bland små barn hittills under 2016.

Läs mer

Sjukdomsinformation om enterovirus

Sjukdomsinformation om höstblåsor

Kategori: Nyhet