Ett viktigt led i arbetet med att följa hur antibiotika förskrivs – och därmed att kunna stävja resistensutveckling – är att ta fram diagnoskopplade data, det vill säga statistik över hur antibiotika förskrivs i relation till diagnos. Då kan man värdera om läkemedlen används enligt gällande behandlingsrekommendationer.

På nationell nivå har det hittills saknats verktyg för att sammanställa diagnoskopplade data. Folkhälsomyndigheten har nu därför inom projektet MIRA tagit fram en vägledning med metoder för uppföljning av diagnoskopplad antibiotikaförskrivning i primärvården.

Ambitionen är att vägledningen ska erbjuda en nationell standard för uppföljning och bli ett stöd för landsting och regioner så att uppföljningarna görs på ett likartat sätt. På så vis blir resultaten jämförbara över tid och mellan olika landsting och regioner. Förhoppningen är även att den ska kunna användas för de nationella initiativen Primärvårdskvalitet och Infektionsverktyget som SKL utvecklar.

Folkhälsomyndigheten planerar att vidareutveckla denna första version av vägledningen så att den inkluderar uppföljning av fler infektionstyper, och så småningom utvärdera och uppdatera den baserat på synpunkter och erfarenheter från användarna.

Här finns vägledningen (PDF, 1,6 MB)

Kategori: Nyhet