Under säsongen juli 2014-juni 2015 rapporterades 565 fall av invasiv grupp A-streptokocksjukdom (iGAS). Det motsvarar 5,8 fall per 100 000 invånare och är en viss minskning från föregående säsong då antalet fall var 579 (6,0 per 100.000 invånare). Antalet fall har dock minskat avsevärt sedan säsongen 2012-2013 då 730 fall rapporterades (7,6 per 100. 000), vilket är det största antalet sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 2004.

Folkhälsomyndighetens typning visade att den stora ökningen 2012-2013 till stor del berodde på en ökning av en specifik typ, emm1, som orsakade 38 procent av de analyserade fallen. Andelen emm1-infektioner har nu minskat och återfanns hos 20 procent av de typade isolaten under säsongen 2014-2015.

Invasiva GAS-infektioner drabbar framför allt äldre personer. Drygt hälften av fallen har varit äldre än 65 år och nära en fjärdedel över 80 år de tre senaste säsongerna.

Läs mer

Rapporten Invasiva grupp-A streptokocker säsongsrapport 2014-2015

Sjukdomsinformation om invasiva grupp A-streptokocker

Kategori: Nyhet