Ytterligare en mild säsong för vinterkräksjukan

Publicerat

Den gångna säsongen för vinterkräksjuka var, av antalet inrapporterade fall att döma, av det mildare slaget och liknade därmed de två föregående säsongerna. Oftast följs en säsong med många smittade av en mild säsong. Anledningen till att vi nu sett tre på varandra följande milda säsonger är inte klarlagd.

Säsongen 2015-2016 som sträckte sig in i mitten av maj hade sin topp med flest rapporterade fall i vecka 7 (15-21 februari). Under säsongen rapporterades totalt 3929 fall av norovirus och 256 fall av sapovirus (norovirus och sapovirus ingår i gruppen calicivirus).

Majoriteten av de rapporterade fallen utgjordes av patienter inom vården och endast en mindre andel var samhällsrelaterade infektioner, till exempel inom skola och barnomsorg. Flest drabbade per 100 000 invånare rapporterades från Södermanlands län tätt följt av Jönköping och Jämtland. Den rapporterade incidensen beror i hög grad på hur många prover som tas och att provtagningen varierar över landet.

Trots att säsongen betraktades som mild har ett flertal calicivirusutbrott rapporterats. Utbrotten som inträffade framförallt under våren 2016 rapporterades från restauranger och skolor.

I slutet av april 2016 rapporterades det ett stort utbrott av vinterkräksjuka i Stockholm. Gemensamt för de över 300 insjuknade var att de alla ätit i skolmatsalar som haft ett gemensamt produktionskök. Initialt kunde calicivirus inte påvisas i de patientprover som analyserades men genom utvidgad analys med helgenomssekvensering kunde det till slut fastställas att det rörde sig om en ny variant av sapovirus (genotyp V).

Slutrapport Calicivirussäsongen 2015-2016

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan