Bakterien Clostridium difficile finns naturligt i tarmen hos 2–5 procent av den friska befolkningen. Oftast orsakar den inga besvär, men hos framför allt äldre och kroniskt sjuka personer som behandlas med antibiotika kan den orsaka diarré och livshotande så kallad pseudomembranös kolit. Det sker då antibiotikabehandling rubbar den normala balansen i tarmfloran och Clostridium difficile växer till.

De senaste åren har det skett en nedgång i antalet rapporterade fall av infektion med C. difficile. I fjol rapporterades totalt 7 112 fall, enligt Folkhälsomyndighetens senaste årsrapport. Det är en minskning med 9 procent jämfört med året före och en minskning för tredje året i rad. Nedgången är 20 procent sedan 2007. Siffrorna har fortsatt att sjunka även i början av 2016.

Folkhälsomyndighetens årsrapport bygger på de 26 kliniska laboratoriernas frivilliga rapportering.

Resultaten belyser vikten av ett fortsatt aktivt arbete kring rationell antibiotikaförskrivning och förbättrad vårdhygien för att begränsa smittspridning när sådan förekommer.

Läs mer

Läs Clostridium difficile årsrapport 2015

Sjukdomsinformation om Clostridium difficile-infektion

Kategori: Nyhet