Färre HPV-infektioner efter vaccinationsprogram

Publicerat

Infektioner, könsvårtor och cellförändringar i livmoderhalsen orsakade av humant papillomvirus, HPV, minskar i befolkningen när vaccinationsprogram mot HPV införs, visar en internationell kunskapsöversikt.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har granskat en översikt som är baserad på 19 studier med sammanlagt 16 600 vaccinerade kvinnor. Den visar att HPV-infektioner med de typer som ingår i vaccinet minskar när vaccinationsprogram införs. Dessutom minskar förekomsten av könsvårtor, kondylom, och höggradiga gynekologiska cellförändringar.

Studierna är gjorda i nio höginkomstländer, bland dem Sverige. De visar sammantaget på att allmänna vaccinationsprogram mot HPV ger både flockimmunitet och korsimmunitet i befolkningen.

  • Även grupper som inte själva är vaccinerade får ett indirekt skydd mot sjukdom när sjukdomsframkallande virus blir mindre vanliga (flockimmunitet). Förekomst av kondylom minskade även hos pojkar, äldre kvinnor och män.
  • Skydd mot liknande virustyper (korsimmunitet) visar sig genom minskad förekomst av HPV-infektioner av andra virustyper hos vaccinerade flickor och kvinnor under 20 år.

Detta stärker de svenska data som publicerats under 2014 och 2015 i studier som Folkhälsomyndigheten har gjort i samverkan med forskare vid Karolinska Institutet.

Översikten som SBU har granskat är publicerad i den medicinska tidskriften The Lancet 2015.

Läs mer

Pressmeddelande från SBU

Sjukdomsinformation om HPV-infektion

Kategori: Nyhet

Presstjänst

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan