Sedan utbrottet av gula febern i Angola startade i december förra året har 2 149 misstänkta fall rapporterats varav drygt 660 konfirmerade. Den 12 maj hade 277 personer avlidit. Flest fall finns i huvudstaden Luanda men utbrott pågår i flera delar av landet.

I februari initierades en omfattande vaccinationskampanj i Angola och uppemot 7 miljoner människor i landet har nu vaccinerats. Men vaccinationstäckningen måste enligt WHO öka för att kunna stoppa smittspridningen. Fall kopplade till utbrottet har också identifierats hos återvändande resenärer i Kina och flera afrikanska länder. Detta visar att det finns risk för internationell spridning till områden med förutsättningar för gula febern-smitta, som länder i Afrika och Sydamerika. Det visar också på vikten av att förebygga sjukdomen genom vaccination.

Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) deklarerade utbrott av sjukdomen den 23 april. Totalt har cirka 40 bekräftade och ytterligare några misstänkta fall rapporterats från Demokratiska Republiken Kongo. Av dessa har ett 40-tal resehistorik till Angola.

Även Angolas grannland Namibia har rapporterat ett misstänkt importfall av gula febern. Från de övriga - Republiken Kongo (Kongo-Brazzaville) och Zambia har dock inga fall rapporterats.

Uganda deklarerade ett utbrott av gula febern den 8 april (i distriktet Masaka söder om huvudstaden Kampala). Till dags dato (12 maj) har det rapporterats ett 40-tal misstänkta och 7 konfirmerade fall. Det finns i dagsläget inget som talar för en koppling till utbrottet i Angola.

Med anledning av utbrottet påminner Världshälsoorganisationen (WHO) om kravet att resenärer till Angola ska ha vaccinerat sig som skydd mot sjukdomen. Intyg om genomförd vaccination behövs för inresa. Vaccin rekommenderas för alla turister från Sverige från 9 månaders ålder som ska resa till ett område med inhemsk spridning av sjukdomen.

Läs mer

WHO:s "situation report" för gula febern

WHO: Yellow fever vaccination essential for Angola, WHO reminds traveller

Nyhet från 30 mars: Omfattande utbrott av gula febern i Angola

Kategori: Nyhet