Havs- och vattenmyndigheten publicerar idag tillsammans med Folkhälsomyndigheten en rapport som beskriver klassificeringen av badplatserna inför årets badsäsong. Kommunerna är ansvariga för provtagning av strandbad och ska informera de badande om vilken bedömning som badet har fått.

Klassificeringen bygger på resultat från bakterieanalyser gjorda under de senaste fyra badsäsongerna.

Läs mer

Pressmeddelande från Havs- och vattenmyndigheten: Inför badsäsongen: 86 procent av Sveriges EU-bad får betyget godkänt eller högre

Information om EU-bad och andra bad i Sverige finns även på webbplatsen Badplatsen

Kategori: Nyhet