God kvalitet på de flesta EU-bad

Publicerat

Kvaliteten på de flesta av Sveriges EU-bad är god, nästan nio av tio klarar de kvalitetskrav som ställs enligt badvattendirektivet. Det visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten och Folkhälsomyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar idag tillsammans med Folkhälsomyndigheten en rapport som beskriver klassificeringen av badplatserna inför årets badsäsong. Kommunerna är ansvariga för provtagning av strandbad och ska informera de badande om vilken bedömning som badet har fått.

Klassificeringen bygger på resultat från bakterieanalyser gjorda under de senaste fyra badsäsongerna.

Läs mer

Pressmeddelande från Havs- och vattenmyndigheten: Inför badsäsongen: 86 procent av Sveriges EU-bad får betyget godkänt eller högre

Information om EU-bad och andra bad i Sverige finns även på webbplatsen Badplatsen

Kategori: Nyhet

Kontakt

Anneli Carlander
Tfn: 010-205 24 61

Presstjänst

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan