I augusti och september är det OS och Paralympics i Brasilien. Folkhälsomyndigheten har sammanställt information från WHO och ECDC med råd till resenärer:

Myggburna sjukdomar

  • Tack vare den relativt torra vinterperioden är risken för myggburna sjukdomar som denguefeber, chikungunya och zikavirus lägre än annars. Risken kan minskas ytterligare genom användning av heltäckande klädsel och myggmedel på bar hud.
  • Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för individuell rådgivning inför resa, mot bakgrund av den ökade risken för fosterskadan mikrocefali. Viruset kan även överföras sexuellt.
  • I vissa delar av Brasilien förekommer malaria och där kan man behöva malariaprofylax och sova under myggnät. Denna risk bedöms vara störst i Manaus och Belo Horizonte. Rio de Janeiro anses malariafritt.
  • Gula febern finns i delar av landet och resenärer bör därför se över sin vaccinationsstatus. Detta gäller särskilt för Belo Horizonte, Brasilia och Manaus.

Andra sjukdomar

  • Vad gäller livsmedelsburna sjukdomar ger god handhygien ett visst skydd. Varm mat bör vara ordentligt upphettad och man bör bara äta frukt som man kan skala själv. Säkrast är också att använda vatten och drycker från obrutna förpackningar.
  • I ECDC:s riskbedömning nämns också att det finns risk för smitta med hepatit A och man även för denna infektion bör, i god tid innan utresa, se över sin vaccinationsstatus.
  • Eftersom rabies förekommer i landet bör också närkontakt med lösdrivande hundar och katter undvikas.

Hälso- och sjukvården

För hälso- och sjukvården är det alltid viktigt att fråga patienter med sjukdomssymtom om nyligen genomförda resor, detta för att kunna utesluta eventuella allvarliga infektioner som denguefeber och malaria. Detta gäller uppemot tre månader efter hemresa om patienten varit i områden med förekomst av malaria.

Det finns även risk att resenärer till Brasilien drabbas av multiresistenta tarmbakterier, vilket hälso- och sjukvården uppmanas att tänka på. Detta gäller särskilt om patienten har sjukhusvårdats i Brasilien.

Läs mer

ECDC - Potential risks to public health related to communicable diseases at the Olympics and Paralympics Games in Rio de Janeiro, Brazil 2016

WHO/PAHO - Zika virus and the Olympic and Paralympic Games Rio 2016

Kategori: Nyhet