Influensasäsongen 2015–2016 dominerades av influensa A(H1N1)pdm09, den så kallade svininfluensan, med en mindre våg av influensa B/Victoria mot slutet av säsongen.

Säsongen var intensiv men med något färre laboratorieverifierade fall jämfört med föregående säsong.

Samtidigt var det fler som behövde intensivvård denna säsong jämfört med föregående. De flesta intensivvårdade var 40–64 år och mindre än hälften tillhörde en medicinsk riskgrupp. En överdödlighet sågs i åldersgruppen 15–64 år men inte på befolkningsnivå, till skillnad från en typisk svår influensasäsong.

Vaccinationstäckningen bland personer 65 år och äldre låg kvar samma nivå som föregående säsong, knappt 50 procent.

Läs mer

Läs mer i vår senaste veckorapport. Den innehåller bland annat uppgifter på regional nivå

Kategori: Nyhet