Under 2015 kom många till Sverige för att söka asyl, främst från Syrien, Irak och Afghanistan. Cirka 70 000 var barn under 18 år, enligt Migrationsverkets statistik. I Sverige erbjuds alla barn plats i skola eller förskola så snart som möjligt.

Folkhälsomyndigheten har gjort en bedömning av risken för spridning av flera sjukdomar till barn under 12 år i Sverige. Den övergripande slutsatsen är att risken är låg för de allvarliga sjukdomarna, främst tack vare hög vaccinationstäckning bland barn som bor i Sverige.

– Däremot kan det finnas en högre risk för smittspridning mellan barnen som har flytt till Sverige, främst på grund av att många inte har fått vaccin i ursprungslandet. Det är därför viktigt att hälso- och sjukvården i Sverige erbjuder barnen hälsoundersökningar och vaccinationer så tidigt som möjligt, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Vissa mag- och tarmsjukdomar har en hög smittsamhet och risken för spridning bedöms därför som måttlig, men dessa sjukdomar tillhör inte de allvarliga och därför är konsekvenserna begränsade.

Folkhälsomyndigheten följer noga aktuell rapportering om flyktingsituationen genom samarbeten med nationella och internationella myndigheter och organisationer.

Läs mer

Barn på flykt – en riskbedömning av smittspridning (PDF, 516 kB)

Mer information finns på vår samlingssida om flyktingsituationen [Länk borttagen 2020-09-21]

Smitta i förskolan – en kunskapsöversikt

Kategori: Nyhet