Nu finns bidrag att söka för utveckling av ANDT-förebyggande arbete

Publicerat

Den som vill utveckla eller tillämpa förebyggande metoder och arbetssätt inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) kan nu söka projektbidrag för 2017. Sista ansökningsdag är den 15 september 2016.

Folkhälsomyndigheten stödjer utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDT-området. Genom fördelning av projektbidrag vill myndigheten öka kunskapen om och användandet av effektiva förebyggande metoder i Sverige.

– Vi lägger stor vikt vid att projekten utvärderas vetenskapligt så att resultaten kan spridas och användas av andra, säger Annmarie Wesley, utredare på enheten för drogprevention.

Projektbidrag kan sökas av idéburna organisationer, kommuner, länsstyrelser, universitet, högskolor, FoU-enheter, landsting och regioner.

Det finns tre projektkategorier:

  • projekt som ska utveckla nya förebyggande metoder och arbetssätt
  • projekt som ska tillämpa redan kända och verkningsfulla metoder
  • ettåriga förberedande projekt.

Bidragen är en del av alla de insatser som görs för att uppnå målen i regeringens ANDT-strategi.

Läs mer

Mer information om kriterierna och ansökan här

Kategori: Nyhet

Kontakt

Annmarie Wesley
tel: 010-205 21 08

Kontakt

Anna Backman, utredare
tel: 010-205 20 35

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.