Bilderna har tagits fram i ett gemensamt EU-projekt inom unionen och under EU-kommissionens ledning och beslutades i oktober 2014. Bildvarningar kommer i Sverige att finnas på paket för cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa. Under en övergångsperiod kommer de gamla paketen finnas till försäljning.

Tobaksproduktsdirektivet med varningsbilder är ett steg på vägen för att uppfylla unionens skyldigheter enligt WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. Insatser som följer av tobaksproduktsdirektivet är:

  • Gemensam modell för inrapportering och kontroll av ingredienser i tobaksvaror
  • Förbud för cigaretter och rulltobak med karakteristik smak
  • Utökade rapporteringsskyldigheter för tillverkare och importörer
  • Hälsovarningar och annan märkning på förpackningar
  • Krav på spårbarhet och märkning för att motverka illegal handel
  • Anmälningsskyldighet vid gränsöverskridande detaljhandel
  • Särskild reglering av örtprodukter för rökning och elektroniska cigaretter

De nya reglerna kommer att innebära en möjlighet till en tydligare uppföljning och utvärdering av tobaksbruk och utvecklingen av marknaden av olika tobaksprodukter och relaterade produkter. Den kunskap som dessa uppföljningar kommer att ge, blir viktig för det framtida tobakspreventiva arbetet.

Mer information

Regler om tobaksvaror

Kategori: Nyhet