Uppdrag för en jämlik folkhälsa

Publicerat

Folkhälsomyndigheten ska tillsammans med Livsmedelsverket ta fram förslag till åtgärder som kan förbättra folkhälsan genom bättre matvanor och mer fysisk aktivitet.

Arbetet sker på uppdrag av regeringen. Det ska genomföras i samråd med bland annat kommuner, landsting, företrädare för olika professioner, arbetsmarknadens parter och idrotts- och friluftslivets organisationer.

Samhället och människors livsmiljö har ändrats under de senaste 30 åren, vilket har påverkat människors levnadsvanor. Stillasittande och ohälsosamma matvanor är bidragande orsaker till våra vanligaste folksjukdomar i dag, bland dem fetma.

Myndigheterna ska analysera och lämna förslag på hur aktörer på nationell, regional och lokal nivå kan medverka i ett långsiktigt arbete för att främja hälsa genom matvanor och fysisk aktivitet.

Folkhälsomyndigheten får också ansvar för att den svenska delen av Childhood Obesity Surveillance Initiative – en studie om utvecklingen av fetma hos skolbarn i olika åldrar och från olika socioekonomiska områden – genomförs och rapporteras in till WHO:s Europaregion.

Hela uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2017.

Läs mer

Pressmeddelande från Socialdepartementet: Insatser för bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan