Statistiken visar att täckningsgraden för HPV-vaccin fortsätter att ligga kring 80 procent, enligt de data som nu finns tillgängliga. 81 procent av flickorna födda 2002 och 77 procent av flickorna födda 2003 är vaccinerade. Siffrorna avser andelen folkbokförda flickor som har fått minst en registrerad dos av HPV-vaccin före den 1 januari 2016.

Det skiljer sig mellan län, kommuner och enskilda skolor i vilken årskurs och termin den första vaccindosen erbjuds. Skillnaden mellan årskullarna kommer troligen att minska i takt med att eftersläpande rapportering inkommer och i takt med att flickor födda 2003 vaccineras ikapp.

– Vi skulle helst se att andelen vaccinerade låg ännu högre, i samma nivå som för övriga vacciner i barnvaccinationsprogrammet, för att uppnå bästa möjliga skyddseffekt i befolkningen. Men det här är ett vaccin som är jämförelsevis nytt i det nationella vaccinationsprogrammet så en lägre andel är inte oväntad, säger Tiia Lepp, utredare vid enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

Alla flickor i årskurs 5 och 6 erbjuds två doser HPV-vaccin inom ramen för det allmänna nationella vaccinationsprogrammet.

Sedan 2013 ska alla vaccinationer som ges inom det allmänna vaccinationsprogrammet registreras i vaccinationsregistret på Folkhälsomyndigheten. Det finns dock brister i rapporteringen av vaccinationer från olika kommuner och därmed blir vaccinationstäckningen något underskattad. Kvalitetssäkring av data pågår och när den är klar senare i vår kan statistiken på länsnivå publiceras.

Fakta HPV-vaccin

  • Allmän vaccination för flickor mot HPV infördes i Sverige 2012.
  • De virustyper som HPV-vaccin skyddar mot orsakar omkring 70 procent av alla fall av cancer i livmoderhalsen. De orsakar också en stor andel av de allvarliga cellförändringar som kan utvecklas till cancer om de inte behandlas.
  • Vaccinationerna har redan lett till att andelen flickor som drabbas av allvarliga cellförändringar senare i livet har minskat bland vaccinerade, jämfört med ovaccinerade. Det visar en vetenskaplig studie som publicerades nyligen i International Journal of Cancer

Läs mer

Faktablad till föräldrar och skolhälsovård om HPV-vaccinationer

Folkhälsomyndighetens arbete med uppföljning av HPV-vaccinationer

Kategori: Pressmeddelande