Totalt rapporterades 44 fall under januari, att jämföra med 26 i januari 2015 och 20 i januari 2014. För februari noteras dock inte samma stora ökning.

55 % av de svenska fallen hittills i år är smittade i Thailand, där antalet fall ökar enligt rapporter i internationell media. Samtliga landets 77 provinser har rapporterat fall i år, och det populära turistmålet Phuket noterar en trefaldig ökning jämfört med ifjol.

Dengue har, liksom zika- och chikungunyavirus, fått en ökad utbredning under senare år. Utbredningen kan starkt kopplas till närvaron av Aedes aegypti, vilket är den art av stickmygga som även kan sprida chikungunya och zika.

För att skydda sig mot viruset bör man, särskilt på kvällarna när myggorna främst sticker, bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel och på natten kan man ligga under myggnät. Även fläkt eller luftkonditionering håller i viss mån myggen borta.

Sjukdomen är anmälningspliktig i Sverige och antalet rapporterade fall har under de senast fem åren varierat mellan som minst 102 (2011) och som mest 220 fall (2013). Samtliga har smittats utomlands, vanligen i Sydostasien och Sydamerika. Symtomen varierar från en kortvarig feber, inte sällan med värk i leder och muskler samt hudutslag, till i undantagsfall mycket allvarlig sjukdom med chocktillstånd som i värsta fall kan leda till döden.

Sjukdomsinformation om denguefeber

Kategori: Nyhet