Den regionala verifieringskommittén (RVC) för Europa har publicerat sitt utlåtande gällande elimineringsstatus för mässling och röda hund för år 2014.

RVC konstaterar, baserat på data från åren 2012–2014, att Sverige är fritt från inhemsk spridning av mässling. För röda hund bedömer RVC att inhemsk smittspridning är avbruten, men att det krävs ytterligare och mer detaljerade övervakningsdata de närmaste två åren för att kunna slå fast att sjukdomen är eliminerad.

I de totalt 53 medlemsstaterna i WHO:s Europaregion är mässling och röda hund eliminerade sjukdomar i 21 respektive 20 länder, slår RVC fast.

Det krävs tre år av avbruten smittspridning innan WHO kan verifiera eliminering. Det återstår således mycket arbete innan Europa som en region kan bli förklarat fri från sjukdomarna. Målet för Europa var satt till 2015 men detta har nu senarelagts.

Mässling och röda hund cirkulerar fortfarande i många länder, även inom Europa, och risken att bli smittad vid utlandsresa är påtaglig. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC rapporterade totalt 3 969 fall av mässling och 2 193 fall av röda hund under år 2015.

I Sverige rapporterades inget fall av röda hund och 22 fall av mässling under 2015. Alla smittkedjor av mässling startade med någon som smittats utomlands. Skydd mot mässling och röda hund ingår i det grundskydd som alla bör ha, barn som vuxna. Folkhälsomyndigheten rekommenderar särskilt att man ser över sina vaccinationer inför en utlandsresa.

Fakta: vaccinationer mot mässling och röda hund

  • Vaccination mot mässling och röda hund infördes i det svenska barnvaccinationsprogrammet på 1970-talet. År 1982 infördes kombinationsvaccinet (MPR) mot mässling, påssjuka och röda hund i ett två-dosschema.
  • Som en effekt av vaccinationsprogrammet och en hög täckningsgrad är sjukdomarna mycket sällsynta och förekommer bara i samband med importfall. Genom programmet vaccineras idag mer än 95 procent av barnen mot dessa sjukdomar.
  • Immunitetsläget mot mässling och röda hund i befolkningen är gott enligt de seroepidemiologiska studier som genomförts i landet, senast år 2007.

Fakta: den skandinaviska verifikationskommittén (SVC)

  • Sverige har gått samman med Norge och Danmark och skapat en skandinavisk verifikationskommitté (SVC) för att uppnå oberoende och ta vara på expertis i den kommitté som ska kontrollera arbetet med eliminering av mässling och röda hund. Inom kommittén bedömer medlemmar från ett land underlaget från ett annat land.
  • RVC uttryckte i sitt utlåtande till folkhälsominister Gabriel Wikström sin uppskattning av den kommittémodell som de nordiska länderna etablerat och det högkvalitativa arbete som kommittén genomfört. Enligt WHO kan SVC-konceptet tjäna som en praktisk modell för arbetet i andra länder.
  • Medlemmarna från Sverige i SVC är: Tomas Bergström, professor i virologi, Göteborgs universitet, Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare, Södersjukhuset, Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten, Ingrid Uhnoo, överläkare, sakkunnig, Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

RVC:s utlåtande (engelska)

Kategori: Nyhet