Livsmedelsverket publicerar en kunskapssammanställning över livsmedel som spridningsväg för bakterier som är resistenta mot antibiotika. Den visar att livsmedel är av begränsad betydelse för förekomsten av resistenta bakterier hos sjuka människor i Sverige. Samtidigt kan läget snabbt ändras. ESBL-CARBA som kan bryta ned karbapenemer, ett av de sista behandlingsalternativen vid vissa svåra infektioner, är den allvarligaste bakterien och särskilt viktig att hålla under uppsikt.

Det behövs fortsatta undersökningar för att man ska kunna vidta rätt åtgärder i arbetet mot antibiotikaresistens, konstaterar Livsmedelsverket. Här har svenska myndigheter olika ansvar och uppdrag. Folkhälsomyndighetens ansvar är bland annat att verka för en rationell antibiotikaanvändning bland människor, och att tillsammans med Jordbruksverket samordna det tvärsektoriella samarbetet kring resistensfrågor.

En god hand- och livsmedelshygien skyddar mot smitta från alla typer av bakterier. Det innebär bland annat att genomsteka kyckling och köttfärs och att se till att bakterier inte sprids till andra livsmedel som inte upphettas, exempelvis genom att tvätta händerna.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens arbete mot antibiotikaresistens

Skyddaantibiotikan.se

Läs en tidigare rapport om ESBL och livsmedel: "Låg risk att smittas av antibiotikaresistenta bakterier från maten"

Kategori: Nyhet