Grunden till GLASS (Global Antimicrobial Resistance Surveillance System) lades hösten 2014 när WHO:s medlemsländer, vid ett möte i Stockholm, kom överens om behovet av en gemensam övervakning för att gemensamt hantera resistensproblematiken. Året därpå antogs WHO:s handlingsplan för antibiotikaresistens.

Att systemet nu har öppnat innebär att länder kan anmäla intresse att delta i GLASS, genom att bekräfta att de kommer att bygga den kapacitet som krävs för att kunna samla in och dela resistensdata. Starten för rapportering av faktiska resistensdata väntar längre fram under 2016.

Folkhälsomyndigheten kommer vara med och utvärdera programmet och utformningen av det fortsatta arbetet.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens engelska webb (In English)

Kategori: Nyhet