Arbetsplanen för 2016 inom EU:s hälsoprogram 2014–2020 är nu publicerad av EU-kommissionen. Planen innehåller årets prioriteringar och kriterier för ansökan om medel för finansiering. Budgeten är drygt 58 miljoner euro som i huvudsak är fördelat på finansieringsformerna projekt, samarbeten mellan medlemsstater (så kallade joint actions) och upphandlingar. Prioriterade områden är bland annat flyktingars och migranters hälsa och arbetet för att hindra resistensutvecklingen på antibiotikaområdet.

Ansökningar om medel till projekt görs via EU-kommissionens webbportal senast den 2 juni 2016. Folkhälsomyndigheten samordnar det svenska deltagandet i joint actions och tar senast den 1 juni 2016 emot intresseanmälningar för medverkan.

Den 28 april klockan 13-16 arrangeras en informationsträff (i Folkhälsomyndighetens lokaler på Nobels väg 18 i Solna) om utlysningen av medel för 2016. En inbjudan kommer att publiceras på Folkhälsomyndighetens hemsida under mars månad.

EU:s hälsoprogram är EU-kommissionens finansieringsform för åtgärder inom hälsa. Det nuvarande programmet började gälla år 2014 och sträcker sig fram till år 2020. Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt i Sverige för hälsoprogrammet.

Läs mer om 2016 års arbetsplan för EU:s hälsoprogram [Länk borttagen 2020-09-09]

EU-kommissionens webbportal för projektansökningar (länk borttagen 2019-05-17)

Kategori: Nyhet