I dag publiceras rapporten "Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being", där resultaten från den internationella studien Skolbarns hälsovanor för 2013/14 presenteras.

Rapporten visar bland annat att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska i Europa. Andelen 15-åriga pojkar i Sverige som uppger att de dricker alkohol minst en gång i veckan sjönk från 9 till 5 procent mellan 2009/10 och 2013/14. För flickorna sjönk andelen från 11 till 4 procent. Sverige tillhör därmed de fem länder med lägst alkoholkonsumtion. I de 42 deltagande länderna drack i genomsnitt 16 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna alkohol minst en gång i veckan. Motsvarande siffror 2009/10 var 25 respektive 17 procent.

Dessutom har rökningen sjunkit i hela Europa. 2009/10 uppgav 16 procent av de 15-åriga pojkarna i Sverige och 9 procent av de 15-åriga flickorna att de rökte varje vecka. Vid senaste datainsamlingen var motsvarande siffror 6 respektive 7 procent. Snittet för de 42 deltagande länderna var 12 procent bland pojkarna och 11 procent bland flickorna (19 respektive 17 procent 2009/10).

Rapporten visar däremot att den psykiska ohälsan, mätt med hjälp av självrapporterade psykiska och somatiska besvär, ökade mer i Sverige än i andra länder mellan 2009/10 och 2013/14. Från att ha legat nära genomsnittet (plats 19 av 39), placerar sig Sverige nu på plats 8 av 42 i listan över störst förekomst av psykisk ohälsa.

Samma ökning av psykisk ohälsa syns inte i de övriga nordiska länderna. Tvärtom återfinns Norge, Danmark och Finland nu bland de fem länder med lägst förekomst av psykisk ohälsa.

- För att förstå varför tonåringar i Sverige mår sämre än tonåringar i de andra nordiska länderna kommer vi att arrangera ett seminarium i juni, där vi bjuder in experter från de andra länderna för ett panelsamtal, säger Petra Löfstedt, ansvarig för studien Skolbarns hälsovanor i Sverige på Folkhälsomyndigheten.

För mer information

WHO:s rapport hittar du här

WHO: Informing policy for young people's health

Vill du ta del av våra seminarier om utvecklingen av den psykiska ohälsan bland barn och unga och tänkbara orsaker bakom denna?
Besök vår sida Seminarier om ungas psykiska hälsa

Fakta om Skolbarns hälsovanor

Studien genomförs vart fjärde år och den senaste datainsamlingen var 2013/14. Det är ett internationellt forskningsprojekt som Världshälsoorganisationen (WHO) samordnar. Sverige har deltagit sedan 1985. Det är en enkätundersökning bland 11-, 13- och 15-åringar där en rad frågor ställs som rör olika dimensioner av hälsa, hälsobeteenden och miljöer som på olika sätt har betydelse för hur barn och ungdomar mår.

Kategori: Nyhet