Stramadagen vänder sig till alla inom sjukvården som arbetar med eller är intresserade av arbetet mot antibiotikaresistens. Dagen arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Stramanätverket och Programråd Strama med flera bidrag från lokala Stramagrupper.

Årets sammankomst kommer att äga rum den 11 maj och då kommer bland annat följande frågor att diskuteras: Vilka är vägarna framåt, vilka är verktygen för ett fortsatt arbete för en hållbar antibiotikaanvändning och hur ska man arbeta med implementering av strategin?

Plats för arrangemanget är Radisson Blu Arlandia vid Arlanda flygplats utanför Stockholm.

Kategori: Nyhet