Utbrottet har pågått i cirka fem månader. Av de totalt 1132 misstänkta fallen är 375 laboratorieverifierade. Flest fall har rapporterats från huvudstaden Luanda men utbrott pågår i flera delar av landet. WHO beskriver utbrottet som det värsta på 30 år.

Fall kopplade till utbrottet har också identifierats hos återvändande resenärer i Kina, Kenya, Mauretanien och Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa). Dessa fall visar att det föreligger en risk för internationell spridning till områden med förutsättningar för gula febern-smitta, som länder i Afrika och Sydamerika, och på vikten av att förebygga sjukdomen genom vaccination.

Gula febern angriper levern och förekommer i Afrika, Central- och Sydamerika. Dödligheten är hög för de som utvecklar sjukdomen (20-50 %) men många som smittas blir bara obetydligt sjuka eller inte sjuka alls. Inkubationstiden är 2-6 dagar. Gula febern orsakas av ett virus tillhörande gruppen flavivirus och överförs till människa via myggor tillhörande framför allt Aedes-släktet. Den kan dock inte spridas direkt mellan människor.

Mer om sjukdomen gula febern hittar du här

Turister från Sverige löper – baserat på många års erfarenhet – en mycket liten risk att smittas. Vaccination rekommenderas för alla från 9 månaders ålder som ska resa till ett område med inhemsk spridning av sjukdomen. Gula febern är en karantänssjukdom och vissa länder har krav på vaccination före inresa från områden med gula febern.

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för gula febern, och samtidigt också för denguefeber och andra insektsöverförda smittor. Man bör bära långärmade tröjor och långbyxor, särskilt kvällstid då myggorna brukar sticka. Man bör också smörja in huden med myggmedel. Till natten kan man sova under ett impregnerat myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller i viss mån myggen borta.

Läs mer:

ECDC Rapid risk assessment: Outbreak of yellow fever in Angola

WHO: Angola grapples with worst yellow fever outbreak in 30 years

Information om vaccination

Kategori: Nyhet