Resultaten, som publiceras i medicintidskriften International Journal of Cancer, visar att vaccinet har effekt när det gäller att förebygga allvarliga cellförändringar och att den effekten avtar ju senare som flickan eller kvinnan vaccineras.

Skyddseffekt mot cellförändringar

I studien ingick alla flickor och unga kvinnor i åldrarna 13–29 år som var bosatta i Sverige någon gång under åren 2006–2013, totalt 1,4 miljoner personer. Drygt 236 000 av dessa hade vaccinerats. Data om vaccination och histologiskt bekräftade allvarliga cellförändringar samlades in med hjälp av svenska rikstäckande vårdregister. Sedan jämfördes risken att drabbas mellan vaccinerade och ovaccinerade grupper.

Resultaten visar att skyddseffekten mot allvarliga cellförändringar var 75 procent för de som vaccinerades före 17 års ålder, medan den sjönk till 46 procent för de som vaccinerades när de var 17–19 år, och till 22 procent för de som vaccinerades när de var 20–29 år.

HPV-vaccin erbjuds till alla flickor

Vaccin mot HPV har använts i Sverige sedan 2006. HPV-vaccination har ingått i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2012 och flickor i åldern 10–12 år erbjuds gratis vaccination genom skolhälsovården. Samtidigt har kostnadsfri vaccination erbjudits av landstingen även till flickor 13–18 år födda 1993–1998.

Studier av HPV-vaccinets förbyggande effekt mot invasiv livmoderhalscancer dröjer ännu flera år, då cancer utvecklas först efter lång tid 20–30 år efter infektion. Den studie som nu publiceras är en del av Folkhälsomyndighetens uppföljning av vaccinationsprogrammet mot HPV.

Fakta: HPV kan orsaka svår sjukdom

  • Det finns mer än 100 olika typer av HPV. Minst 12 av dem räknas som högriskvirus som kan leda till cancer.
  • HPV 16 och 18 som ingår i HPV-vaccin orsakar omkring 70 procent av cancer i livmoderhalsen. De orsakar också en stor andel av de allvarliga cellförändringar som kan utvecklas till cancer om de inte behandlas.

Läs mer

Pressmeddelande från Karolinska Institutet

Läs artikeln i International Journal of Cancer: Quadrivalent HPV vaccine effectiveness against high-grade cervical lesions by age at vaccination: A population-based study (PDF, 162 kB)

Kategori: Nyhet