Folkhälsomyndigheten arrangerar sedan våren 2015 en seminarieserie kring försämringen av barns och ungas psykiska hälsa. På varje seminarium träffas forskare och utredare för att analysera och diskutera tänkbara förklaringar.

Varje seminarium spelas in och kan ses i efterhand på myndighetens webbplats.
Du kan redan nu ta del av följande teman:

Bakgrunden till seminarieserien är de oroande resultaten från Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor 2013/14 som visar att allt fler unga har återkommande psykiska och somatiska besvär såsom sömnsvårigheter och huvudvärk.

Läs mer:

Samtliga filmer och mer information om seminarieserien

Undersökningen Skolbarns hälsovanor

Kategori: Nyhet