Att utbrottet inte längre bedöms vara PHEIC, Public Health Emergency of International Concern, innebär att de tillfälliga rekommendationer från WHO som tidigare varit i kraft nu upphävs. I de drabbade länderna – Guinea, Liberia och Sierra Leone – har det nu förflutit 42 dagar (motsvarande två inkubationstider) och en period på 90 dagar med höjd vaksamhet sedan det senaste fallet med koppling till det ursprungliga utbrottet identifierades. WHO bedömer därför nu att de tre länderna har lyckats med att stoppa smittspridningen kopplat till utbrottet och att man har god kapacitet att hantera eventuella nya utbrott.

WHO bedömer dock samtidigt att det kan förväntas fler mindre, nya, utbrott den kommande tiden, likt ett utbrott som rapporterades från Guinea för två veckor sedan. Det är därför viktigt med en fortsatt utökad övervakning och med ett fortsatt arbete för att stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet i de drabbade länderna.

Ebolautbrottet startade i mars 2014. Totalt har WHO noterat 28 603 fall och 11 301 dödsfall i utbrottet. Majoriteten av fallen rapporterades mellan augusti och december 2014.

Läs mer

WHO:s uttalande från 29 mars

Mer information på utbrottssidan

Kategori: Nyhet