WHO kraftsamlar mot tuberkulos

Publicerat

Idag uppmärksammas den internationella tuberkulosdagen. Sjukdomen bedöms vara den infektionssjukdom som orsakar flest dödsfall i världen, men effektiv diagnostik och behandling räddar också många liv.

Mellan åren 2000 och 2014 beräknar WHO att 43 miljoner liv har räddats tack vare effektiv diagnostik och behandling av tuberkulos (TB), som dock fortfarande beräknas drabba fler än 9 miljoner per år i världen. Runt 2 miljoner människor dör varje år, de flesta i Afrika och Asien. Under det senaste decenniet har sjukdomen åter ökat i Sverige men det finns inga tecken på ökad smittspridning inom landet.

WHO har nu utvecklat en global strategi - WHO End TB Strategy - för att utrota sjukdomen till år 2050. Folkhälsomyndigheten analyserar nu förutsättningarna för att ta fram en nationell TB-plan för att implementera strategin även i Sverige.

I Sverige diagnosticeras TB vid något av de fem kliniska TB-laboratorierna och där utförs också omgående en initial resistensbestämning samt snabbpåvisning av multiresistent TB. Fullständig resistenskaraktärisering och molekylärepidemiologisk typning utförs vid det supranationella referenslaboratoriet för TB på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten medverkar i ett flertal internationella samarbeten som syftar till att effektivisera kontrollen och behandlingen av resistent TB. I projekten ingår exempelvis utvärdering av diagnostiska metoder för snabb och kvalitetssäkrad resistensbestämning, utveckling av resistensanalyser för nya och alternativa TB-läkemedel samt kvalitetsstöd till laboratorier i länder med svår resistensproblematik.

Sjukdomen uppmärksammas runt om i världen just den 24 mars eftersom det var detta datum 1882 som Robert Koch tillkännagav att han upptäckt bakterien bakom sjukdomen.

WHO: Unite to End TB (länk borttagen)

ECDC: World Tuberculosis Day 2016

Kategori: Nyhet

Presstjänst

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan