Mellan åren 2000 och 2014 beräknar WHO att 43 miljoner liv har räddats tack vare effektiv diagnostik och behandling av tuberkulos (TB), som dock fortfarande beräknas drabba fler än 9 miljoner per år i världen. Runt 2 miljoner människor dör varje år, de flesta i Afrika och Asien. Under det senaste decenniet har sjukdomen åter ökat i Sverige men det finns inga tecken på ökad smittspridning inom landet.

WHO har nu utvecklat en global strategi - WHO End TB Strategy - för att utrota sjukdomen till år 2050. Folkhälsomyndigheten analyserar nu förutsättningarna för att ta fram en nationell TB-plan för att implementera strategin även i Sverige.

I Sverige diagnosticeras TB vid något av de fem kliniska TB-laboratorierna och där utförs också omgående en initial resistensbestämning samt snabbpåvisning av multiresistent TB. Fullständig resistenskaraktärisering och molekylärepidemiologisk typning utförs vid det supranationella referenslaboratoriet för TB på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten medverkar i ett flertal internationella samarbeten som syftar till att effektivisera kontrollen och behandlingen av resistent TB. I projekten ingår exempelvis utvärdering av diagnostiska metoder för snabb och kvalitetssäkrad resistensbestämning, utveckling av resistensanalyser för nya och alternativa TB-läkemedel samt kvalitetsstöd till laboratorier i länder med svår resistensproblematik.

Sjukdomen uppmärksammas runt om i världen just den 24 mars eftersom det var detta datum 1882 som Robert Koch tillkännagav att han upptäckt bakterien bakom sjukdomen.

WHO: Unite to End TB (länk borttagen)

ECDC: World Tuberculosis Day 2016

Kategori: Nyhet