Vissa typer av antibiotikaresistenta bakterier kan bäras i tarmen utan att man är sjuk eller vet om det. Folkhälsomyndigheten tar nu reda på hur vanligt det är med multiresistenta så kallade ESBL-bildande E. colibakterier bland vuxna personer i Stockholms län. Totalt samlas avföringsprover från 250 personer in och analyseras mikrobiologiskt.

Motsvarande undersökning görs i Ryssland, Norge, Finland, Tyskland, Polen och Lettland inom ramen för projektet NoDARS som Folkhälsomyndigheten har tagit initiativ till. Myndigheten leder de operativa delprojekten. Förutom undersökningen av ESBL-bärarskap undersöks resistensnivåerna hos okomplicerade urinvägsinfektioner.

Bakgrunden till NoDARS är att det finns en risk att antibiotikaresistensnivåerna i samhället överskattas, eftersom många övervakningssystem fokuserar på allvarliga typer av infektioner som blodinfektioner. Risken är då att bilden av läget baseras på ett litet urval av de allra mest resistenta bakterierna, vilket kan påverka vilka antibiotika som förskrivs.

Om vanliga infektioner behandlas med onödigt kraftfulla antibiotika kan det driva på utvecklingen och etableringen av resistens i samhället.

Deltagare till studien sökes

Personer 18–65 år bosatta i Stockholms län kan anmäla sig som deltagare. Läs om studien och hur deltagande går till.

Läs mer:

Läs mer om NoDARS: "Nytt projekt ska ge mer kunskap om antibiotikaresistens i norra Europa"

Kategori: Nyhet