En man och kvinna som kramas och texten HIV idag är inte som igår.

Webbplatsen www.hividag.se har tagits fram inom ramen för Folkhälsomyndighetens informationsinsats Hiv idag. Den syftar till att öka kunskapen om hiv och hur det är att leva med hiv i Sverige idag och på så sätt bidra till att minska stigmatisering och diskriminering. Behandlingen av hiv i Sverige idag är så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll och risken för att överföra hiv till andra blir mycket låg.

Kommunikationstävlingen Publishingpriset har årligen belönat lovvärd redaktionell kommunikation sedan början av 1990-talet.

Mer om Publishingpriset [Länk borttagen 2020-09-04]

Kategori: Nyhet