Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer i följande riskgrupper vaccinerar sig, eftersom de löper en högre risk än andra att drabbas av allvarlig sjukdom:

 • personer 65 år och äldre
 • gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16
 • vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom kol och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och så kallad sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Alla som vårdar eller bor med någon med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas också vaccination.

Vaccin skyddar mot svår sjukdom och död

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller allmänt och på gruppnivå. Den som ingår i någon riskgrupp kan som alltid kontakta läkare för att diskutera sitt personliga behov av skydd mot influensa.

De flesta som vaccineras får ett vaccin som innehåller tre varianter av influensavirus (till exempel Vaxigrip eller Fluarix) eller för barn fyra stammar (Fluenz tetra). Eventuella biverkningar från vaccinationen är oftast milda och snabbt övergående.

Vaccineffekten för säsongsinfluensa är inte hundraprocentig, men vaccinet gör ofta att sjukdomen blir lindrigare hos dem som ändå drabbas. Vaccinet skyddar mot svår sjukdom och död.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för influensavaccination av riskgrupper
Information om influensavaccin och vilka stammar som ingår
Faktablad för gravida om influensavaccination

Kategori: Nyhet