Folkhälsomyndigheten uppmärksammar nu att antalet sökningar på ordet vinterkräksjuka på 1177 Vårdguidens webbplats har passerat den statistiska gräns som visar att spridning av vinterkräksjuka har tagit fart i samhället. Övervakningen bygger på en statistisk modell utifrån hur sökmönstret har sett ut tidigare säsonger.

Redan nu kan man se en rejäl ökning av antalet fall inom vården.

God handhygien skyddar mot smitta.

– Vi vill påminna om betydelsen av att tvätta händerna med tvål och vatten för att inte sprida smittan vidare, säger Elsie Ydring, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Personer som är magsjuka eller misstänker att de kan bära på smitta, exempelvis efter att ha tagit hand om en sjuk person, ska vara extra noga med handhygienen och bör inte hantera livsmedel som andra ska äta. Calicivirus som orsakar vinterkräksjukan kan spridas via livsmedel.

Det är också viktigt att det finns möjlighet att tvätta händerna där många är samlade, till exempel på skolor, förskolor och andra offentliga miljöer. Pappershanddukar, inte handdukar av tyg, bör användas på arbetsplatser, skola och förskola.

Handsprit biter inte på vinterkräksjukevirus, men kan användas som komplement till handtvätt med tvål och vatten eftersom den verkar mot andra bakterier och virus som gör oss sjuka.

Fakta: Vinterkräksjukan

Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus. Viruset är mycket smittsamt och en sjuk person kan utsöndra stora mängder virus i avföringen eller genom kräkningar. Inkubationstiden är 12–48 timmar och symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber. Man kan också vara bärare av viruset utan att ha symtom.

Viruset kan spridas på olika sätt:

  • via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer
  • via livsmedel som hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk
  • via dricksvatten, via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens veckorapporter om vinterkräksjukan

Information om vinterkräksjuka från 1177 Vårdguiden

Kategori: Nyhet