Tanken med faktabladen är bland annat att ge ett bra underlag för dem som arbetar med att främja en god psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid i landsting och kommuner. Faktabladen presenterar färdiga diagram och kartor på läns- och kommunnivå som bland annat kan användas i regionala och lokala handlingsplaner.

Det webbaserade verktyget gör det också möjligt att följa utvecklingen av psykisk hälsa och suicid med hjälp av rörlig grafik.

Nationella siffror visar att de allra flesta vuxna uppger att de har en god hälsa. Samtidigt är det många som också har återkommande psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligare i yngre åldrar och bland kvinnor, medan män begår suicid i högre utsträckning.

Statistik kommer från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor samt från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Faktabladen innehåller sammanställda uppgifter om personer mellan 16 och 84 år. Fler indikatorer finns i grafikverktyget FolkhälsoStudio.

Läs mer

Här finns läns- och kommunstatistik över psykisk hälsa.

Kategori: Nyhet