WHO blåser av beredskapsläge för zikavirus

Publicerat

WHO har deklarerat att konsekvenserna av utbrottet av zikavirus i Sydamerika, Stilla havet och Karibien inte längre utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. I praktiken innebär det att WHO kommer att fortsätta arbeta med utbrottet, men inte längre under ett ökat beredskapsläge.

WHO betonade att infektion med zikavirus och dess konsekvenser – mikrocefali och andra neurologiska åkommor – fortfarande är en stor utmaning. Omfattande insatser krävs för att minimera effekterna och för att förhindra fortsatt spridning av zikavirus. Olika typer av insatser kan bäst identifieras genom fortsatt forskning och ökad kunskap om infektionen, enligt WHO.

Utbrottet av zikavirus i Sydamerika, Stilla havet och Karibien kommer att ha fortsatt hög prioritet. WHO:s kriskommitté har föreslagit att fortsatta insatser ska ske inom WHO:s fortlöpande arbete och inom ett specifikt arbetsprogram med öronmärkta resurser för att ta itu med sjukdomens långsiktiga konsekvenser.

Folkhälsomyndigheten kommer fortsatt att uppdatera information löpande om utbrottet av zikavirus.

Läs mer

Läs bedömningen från WHO den 18 november (engelska)

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan