• Kraftig ökning av infektion med campylobacter

    Publicerat | Pressmeddelande

    Ovanligt många personer i Sverige har blivit sjuka på grund av campylobacter under sommaren. Folkhälsomyndigheten utreder utbrottet tillsammans med andra berörda myndigheter. Färsk kyckling är en känd…