Hittills i år har 349 fall av kikhosta rapporterats i Sverige, varav 51 fall bland spädbarn. Antalet fall låg lågt under året fram till och med juli.

– Det som är oroande är att vi har haft en oväntat stor uppgång nu under hösten. I våras såg det ut att bli ett lugnt år, men i både augusti och september i år har vi fått in fler fall än samma månader förra året, säger Bernice Aronsson, utredare och barnläkare på Folkhälsomyndigheten.

Kikhosta är en smittsam sjukdom och nästan alla barn i Sverige är vaccinerade. Vaccinet ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom men skyddet är relativt kortvarigt jämfört med andra vacciner. Sjukdomen ger intensiv och långvarig hosta och för barn yngre än ett år kan infektionen bli allvarlig.

– Kikhosta är svårast för de allra yngsta som ännu inte har fått sin första dos kikhostevaccin, säger Bernice Aronsson.

Förra året vårdades 41 spädbarn i Sverige på sjukhus på grund av kikhosta, enligt Folkhälsomyndighetens nyligen publicerade årsrapport för sjukdomen. Ett dödsfall rapporterades.

Redan den första dosen vaccin ger skydd mot kikhosta. Folkhälsomyndigheten vill påminna hälso- och sjukvården om att det är viktigt att erbjuda spädbarnen detta vaccin så tidigt som möjligt från 2,5 månaders ålder.

– Några åtgärder kan förhindra allvarlig kikhosta bland spädbarn. Det är vaccination i tid, tidig provtagning och tidig förebyggande antibiotikabehandling. Det är viktigt att tänka på att kikhosta förekommer, säger Bernice Aronsson.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer i korthet:

  • Erbjud vaccination i tid enligt programmet.
  • Diagnostisera och behandla kikhosta tidigt.
  • Ha en hög medvetenhet om och uppmärksamhet på att kikhosta fortfarande förekommer i samhället och kan orsaka svår sjukdom hos spädbarn.

diagram som visar antal fall av kikhostaAntal fall av kikhosta

Mer statistik finns här

Läs mer:

Läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar om kikhosta
Läs sjukdomsinformation om kikhosta hos 1177 Vårdguiden
Läs rekommendationerna om att förebygga kikhosta hos spädbarn

Kategori: Nyhet