Drogfokus är en nationell konferens som ska inspirera, skapa dialog och samverkan. Den ska också förmedla kunskap om och erfarenheter av hälsofrämjande, förebyggande och stödjande arbete kring alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Från Folkhälsomyndigheten deltar ett antal medarbetare i paneldebatter och som föreläsare:

  • Hur kan forskning sammanställas och presenteras så att den blir användbar i praktiken? Ett interaktivt panelsamtal med Karin Guldbrandsson, Folkhälsomyndigheten, Ulric Hermansson, Karolinska Institutet, Nils Stenström, Socialstyrelsen. Moderator är Sven Bremberg, Folkhälsomyndigheten.
  • Förebygga spelproblem – Hur? Vem? Varför? Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten.
  • En utökad nationell kontroll av tobaksprodukter. Hur ska det gå till? Vad kommer att krävas på lokal nivå? En kommuns verklighet och behov. Elsie-Marie Björk, tillsynshandläggare, Länsstyrelsen Dalarna, Josefin P Jonsson, chef för enheten för alkohol- och tobakstillsyn, Folkhälsomyndigheten, Christina Nilsson, alkohol- och tobakshandläggare, Avesta Kommun.
  • Ojämlikhet i ANDT – Dags för förändring! Panelsamtal med Margareta Kristenson, professor, Linköpings universitet, ledamot i nationella kommissionen för jämlik hälsa, Håkan Leifman, direktör, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Anna Ljungdell, kommunalråd, Nynäshamns kommun, Rikard Malmström, kommunalråd Uppsala kommun, Marie Risbeck, chef för enheten för spelprevention och ANDT-uppföljning, Folkhälsomyndigheten, Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen. Moderatorer är Jonas Frykman, SKL samt Carin Östling, Regionförbundet Uppsala.
  • Nationella ANDT-strategin 2016-2020: Nu blickar vi framåt! En strukturerad workshop i storformat med hjälp av publik och expertpanel: Sven Andréasson, professor i socialmedicin vid KI och överläkare på Beroendecentrum, Marie Montin, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Örebro län, Charlotta Rehnman Wigstad, utredare med ansvar för ANDT-frågor, Socialstyrelsen, Marie Risbeck, chef för enheten för spelprevention och ANDT-uppföljning, Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten kommer att demonstrera Indikatorlabbet , ett verktyg för ANDT-uppföljning. Konferensdeltagarna kommer att få en kort genomgång av Indikatorlabbet och även få möjlighet att själva testa verktyget. Detta sker som en pausaktivitet under konferensen på plan 3 i rum K2 på utsatta tider.

Arrangörer

Konferensen arrangeras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Dopingjouren, Folkhälsomyndigheten, IQ, Kriminalvården, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Rättsmedicinalverket, Statens institutionsstyrelse (SiS), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Socialstyrelsen och Tullverket tillsammans med årets värdar; Uppsala kommun i samarbete med Uppsala universitet.

Kategori: Nyhet